Nieuwsarchief


Beleggen in buitenlandse megastallen

Begin september is het rapport ‘Nederlandse pensioenfondsen en buitenlandse megastallen’ gepubliceerd door de organisatie Wakker Dier. Ook PNO Media is genoemd als één van de Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in ondernemingen die bij de exploitatie van megastallen betrokken zijn. Dit zijn: BRF (Brazilië), Charoen Pokphand (Thailand) en Marfrig Alimentos (Brazilië). Investeringen in deze drie bedrijven zijn volgens de organisatie strijdig met het verantwoord beleggingsbeleid van PNO Media. Tot slot stelt het rapport dat PNO Media te weinig openheid geeft.

Openheid en transparantie is belangrijk

PNO Media vindt het belangrijk dat het verantwoord beleggingsbeleid transparant en controleerbaar is. Daartoe hebben we hebben een speciale website www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl waarop ieder kwartaal al onze beleggingen gepubliceerd worden weergegeven. Ook over de investeringen in de bedrijven zijn we transparant. In totaal investeert PNO Media per eind augustus zo’n € 600.000 in twee van de drie genoemde bedrijven; ongeveer € 450.000 in BRF (aandelenbelang) en € 160.000 in Marfrig (obligatiebelang).

Specifiek beleid voor dierwelzijn

Het bestuur van PNO Media neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger serieus. Behalve financiële criteria, weegt PNO ook niet-financiële criteria mee in het beleggingsbeleid. Ons beleid is er vooral op gericht om excessen uit te sluiten of de dialoog aan te gaan met ondernemingen (engagement). Eén van de niet-financiële uitgangspunten van de code verantwoord beleggen is het respecteren van normen voor dierenwelzijn. Ondernemingen die zich schuldig maken aan de productie en het gebruik van bont worden op de uitsluitingslijst geplaatst zodat we daar niet in beleggen. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt. Daarnaast onderschrijven wij specifieke codes zoals het voorstel voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn van de World Society for the Protection of Animals (WSPA). Die richtlijn gaat er van uit dat dieren een bewustzijn hebben. Hiermee ondersteunen we de hierin geformuleerde policy ten aanzien van dierwelzijn en spreken daarmee de wens uit dat deze policy breder ingang zal vinden. Tot slot vinden we het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan de lokale normen t.a.v. dierwelzijn.

Het rapport van Wakker Dier is nu geen aanleiding tot verandering van ons verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleid wordt regelmatig door het bestuur geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij uiteraard een rol. In dit kader zullen we ook de ontwikkeling op dit onderwerp blijven volgen.