Best practice en beleidswerk

books[1]Elke deelnemer van het pensioenfonds is indirect aandeelhouder in de aandelenbeleggingen van het fonds. Op basis van PNO’s code verantwoord beleggen behartigt EOS de belangen van PNO Media op aandeelhoudersvergaderingen en in overige contacten met ondernemingen in de portefeuille. Via EOS oefent PNO Media op al haar aandelen het stemrecht uit en gaat, indien nodig, de dialoog aan namens PNO Media met ondernemingen.

PNO Media bevordert samen met EOS de belangen van haar cliënten als eigenaren van netto actief vermogen, door bij te dragen aan de vorming van overheidsbeleid in relevante aandachtsgebieden. Zij is meestal niet betrokken bij overheidscampagnes, maar richt zich meer op het aanbieden van weldoordachte meningen en nuttige input voor groepen die belast zijn met het gestalte geven van beleid en zij streeft ernaar de betreffende best practice binnen die markten waar deze nog niet gevestigd is, te bevorderen. Een aantal van de activiteiten die EOS en PNO Media op dit gebied recentelijk hebben ondernomen wordt hierna toegelicht.

Als onderdeel van de engagement voor klimaatverandering heeft Hermes EOS een bijdrage geleverd aan het samenwerkingsverband van beleggers, “Aiming for A”, dat onder meer als doel heeft om het beheer en de rapportage van het risico van klimaatverandering door olie- en gasproducenten te verbeteren. Het openbaar verhandelbare Franse olie- en gasbedrijf Total, dat actief is in meer dan 130 landen, valt onder dit programma. Hermes vroeg een uitspraak van het bestuur van Total waarin het zich committeert om zijn klimaatstrategie in een 2 graden Celsius scenario (Parijs akoord) openbaar te maken en op consistente wijze te publiceren. Er werd een samenwerkingsverband van 24 institutionele beleggers in het bedrijf, die samen $ 6 biljoen dollars onder beheer hebben, opgezet dat vervolgens een brief heeft gepresenteerd aan het management, waarmee het verzoek werd ondersteund. Hermes voert al jarenlang engagement uit bij Total en heeft daarmee een langdurige relatie met het management van het bedrijf. De engagement inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat Total in maart 2016 een formele reactie gaf, waarbij het bedrijf zich committeerde om volgens de voorstellen te gaan rapporten en in overeenstemming met de vereisten van Aiming for A. Enkele maanden later publiceerde Total een rapportage over zijn milieustrategie tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Hermes heeft in samenwerking met de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) vooruitgang geboekt in het doel van op ethische wijze winnen van grondstoffen. De nieuwe werkgroep van EICC, in eerste instantie samengesteld uit leidende technologie- en elektronicabedrijven, richt zich op mensenrechtenthema’s. Kobalt uit de Democratische Republiek van Congo is een van de mineralen die hierbij aandacht zal krijgen.

Beloningsstructuren hebben in 2016 een belangrijk deel gevormd van de engagement van Hermes EOS met bedrijven, waarbij bij veel bedrijven zorgen zijn geuit over het beloningsbeleid en de rapportering daarvan. Beloningsstructuren voor bestuurders zijn onnodig complex en moeilijk te begrijpen. Ook zijn ze vaak niet in lijn met de belangen van lange-termijn-aandeelhouders en de performance van bedrijven. Hermes EOS heeft veel aandacht besteed aan beloning tijdens aandeelhoudersvergaderingen. In een aantal gevallen hebben bedrijven zich gecommitteerd om de beloningsstructuren aan te passen conform de input van belangrijke, institutionele aandeelhouders. Vooral in Azië heeft Hermes veel aandacht gevraagd voor de onafhankelijkheid van besturen. Ook is er ingezet op de bescherming van minderheidsaandeelhouders. Bij sommige bedrijven in opkomende markten is het verzoek om bekendmaking van de genomineerde kandidaten voor het bestuur, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen, succesvol geweest.