Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. Het Pensioenfonds PNO Media en PNO Ziektekosten aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluiten het Pensioenfonds PNO Media en PNO Ziektekosten elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van c.q. de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op, alsmede het (nalaten van) ondernemen van acties naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.

Het Pensioenfonds PNO Media en PNO Ziektekosten bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Het Pensioenfonds PNO Media en PNO Ziektekosten zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.
Het Pensioenfonds PNO Media en PNO Ziektekosten zijn niet verantwoordelijk voor informatie in banners, buttons of de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van het Pensioenfonds PNO Media of PNO Ziektekosten, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Deze website bevat verwijzingen naar Hermes Equity Ownership Services Limited (“HEOS”), welke slechts ter informatie zijn opgenomen. De informatie op deze website met betrekking tot de diensten of producten van HEOS┬ávormt geen advies of aanbeveling ten aanzien van een dergelijk product of een dergelijke dienst.┬áDe HEOS producten en diensten waarnaar op deze website verwezen wordt zijn niet voor iedereen in elke jurisdictie beschikbaar, en de beschikbare informatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van enige diensten, producten of effecten waarnaar verwezen wordt. Van de informatie op deze website wordt ten tijde van het openbaar maken te goeder trouw aangenomen dat deze correct is. In het geval dat er artikelen, verhandelingen of publicaties op de website openbaar worden gemaakt, weerspiegelen dergelijke zaken de beschikbare informatie en de mening van de auteur ten tijde van de publicatie.