Onze Partners

Hermes EOS: Hermes EOS voert, namens haar klanten, engagement programma’s uit met bedrijven waarin haar klanten geïnvesteerd hebben. Het uitoefenen van het stemrecht vormt daar een belangrijk onderdeel van. EOS is eigendom BT Pension Scheme, het grootste bedrijfspensioenfonds van Groot-Brittannië en tot de klanten van EOS behoren enkele van de meest belangrijke pensioenfondsen van de wereld. Door haar schaal en ervaring zet EOS de standaard op dit gebied en haar activiteiten stellen institutionele beleggers in de hele wereld in staat om aan hun fiduciaire verplichtingen kunnen voldoen, als actieve en betrokken eigenaars van de ondernemingen waaraan ze kapitaal verschaffen. De activiteiten van EOS zijn o.a. gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijven met goed geïnformeerde en betrokken aandeelhouders eerder superieure en duurzame lange-termijn prestaties zullen leveren dan bedrijven zonder dergelijke betrokkenheid.

logo-unpri[1] Principles for Responsible Investment (PRI): Er bestaat een groeiend besef onder institutionele beleggers dat onderwerpen met betrekking tot Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en corporate Governance (goed ondernemingsbestuur), de zogeheten ‘ESG criteria’, de prestaties van beleggingenop de lange termijn positief kunnen beinvloeden. Institutionele beleggers die hun fiduciaire verplichting vervullen dienen om deze reden voldoende aandacht aan deze onderwerpen te besteden, maar hebben hier tot nu geen raamwerk voor gehad. De UNPRI zorgt voor een dergelijk raamwerk.

 

International Corporate Governance Network (ICGN): Het ICGN bevordert de wereldwijde coördinatie en verbetering van corporate governance en verzorgt een forum voor beleggers om standpunten en informatie over internationale kwesties met betrekking tot corporate governance met elkaar te delen. Het netwerk onderzoekt corporate governance in de praktijk met als doel de ontwikkeling en implementatie van ‘best practices’ aan te moedigen en een hoog niveau van corporate governance te bevorderen.