Over PNO

Pensioenfonds PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor ongeveer 375 bedrijven en instellingen in de Nederlandse mediabranche. Bij PNO Media zijn ongeveer 30.000 deelnemers aangesloten en in mei 2017 beheerde PNO Media een vermogen van ongeveer 5,8 miljard euro.

pair[1]
PNO Media is een bedrijfstakpensioenfonds voor ondernemingen en hun medewerkers die actief zijn in de mediasector. De bedrijfstak media is zeer divers en bestaat uit werkgevers met uiteenlopende wensen en behoeften. Daarom voert PNO Media meerdere eigentijdse middelloonregelingen uit waarmee – op maat – ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt opgebouwd. En omdat we een organisatie zijn zonder winstoogmerk, komt de ingelegde premie maximaal ten gunste van het pensioen van onze verzekerden.

De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van PNO Media ligt bij het Bestuur van het pensioenfonds. Het Bestuur houdt rekening met de doelstellingen en samenstelling van het Pensioenfonds bij het maken van beleggingsbesluiten, met het doel een zo hoog mogelijk rendement te waarborgen tegen een beperkt en beheersbaar risico. Het strategische beleggingsbeleid is in lijn met deze beoordeling.

Het vermogen wordt belegd over een brede reeks verschillende vermogensklassen (vastrentende waarden, alternatieve beleggingen en aandelen) met de bedoeling dat de risico’s op de lange termijn gespreid worden door middel van een gevarieerde portefeuille welke de beste resultaten biedt zonder onaanvaardbare risico’s.