Nieuwsarchief


PAX roemt beleggingsbeleid PNO Media

Vredesorganisatie PAX heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar investeringen door financiële instellingen in bedrijven die gerelateerd zijn aan de kernwapenindustrie. Slechts 8 van de 411 onderzochte instellingen is dat niet, waaronder PNO Media.

PAX Hall of Fame

Voor het vandaag openbaar gemaakte onderzoeksrapport ‘Don’t bank on the Bomb’ is bij ruim 400 financiële instellingen onderzocht of zij investeren in bedrijven die gerelateerd zijn aan de productie van kernwapens. Van de 8 instellingen die dat niet doen, komen er 5 uit Nederland: de bank/verzekeraars ASN Bank, SNS Reaal en Triodos, en de pensioenfondsen, PNO Media en Philips Pensioen Fonds. Zij komen in de Hall of Fame van PAX.

De criteria om in de Hall of Fame te komen zijn:

– de financiële instelling moet een publiekelijk beschikbaar beleid hebben inzake de financiering van kernwapenproducenten;
– de financiële instelling hanteert een uitsluitingslijst met kernwapenproducenten waarin niet belegd mag worden;
– het beleid geldt voor alle financiële instrumenten;
– de financiële instelling investeert niet in de 28 bedrijven die Pax Christi als uitsluitingslijst hanteert.

Geen controversiële wapens en wapenhandel 

PNO Media wil niet betrokken zijn bij de productie van wapens en wapensystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die volgens internationaal recht verboden zijn, of die in het gebruik fundamentele humanitaire principes schenden. De bedoelde humanitaire principes omvatten het principe van evenredigheid (onnodig leed moet voorkomen worden) en het principe van onderscheid (militaire doelen en burgerdoelen dienen te worden onderscheiden). Concreet zijn dit chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie. We onderschrijven het Non-proliferatieverdrag inzake nucleaire wapens, het Verdrag van Ottawa (landmijnen) en het Verdrag tegen clustermunitie. Uiteraard zijn we zeer verheugd met de eervolle vermelding door PAX, een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. Het laat zien dat een goed beleggingsresultaat gepaard kan gaan met een weldoordacht verantwoord beleggingsbeleid. Meer informatie en het rapport is te vinden op de.