Nieuwsarchief


PNO Media in de Hall of Fame 2015 van onderzoeksrapport Pax over kernwapenproducenten

Pax  doet jaarlijks een groot wereldwijd onderzoek naar beleggingen in kernwapens door institutionele beleggers, en rapporteert hierover in haar rapport ‘Don’t bank on the Bomb’. Het blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd meer dan 493 miljard dollar investeren in kernwapenproducenten. Ook een aantal Nederlandse banken en pensioenfondsen investeren in nog steeds in kernwapenproducenten.

Pax heeft zowel een Hall of Fame als een Hall of Shame gecreëerd waarbij institutionele beleggers die in kernwapenproducenten beleggen in de ‘Hall of Shame’ terecht komen en institutionele beleggers die hier niet in beleggen, en ook een duidelijk beleid hieromtrent voeren, in de Hall of Fame worden geplaatst. Van de bijna 400 institutionele beleggers die Pax heeft onderzocht komen er slechts 13 in aanmerking voor de Hall of Fame: PNO Media is hier een van.

Uiteraard is PNO Media zeer verheugd met deze eervolle vermelding en laat hiermee zien dat een goed beleggingsbeleid gepaard kan gaan met een weldoordacht verantwoord beleggingsbeleid.

Beleid PNO Media voor wapensystemen

PNO Media wil niet betrokken zijn bij de productie van wapens en wapensystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die volgens internationaal recht verboden zijn, of die in het gebruik fundamentele humanitaire principes schenden. De bedoelde humanitaire principes omvatten het principe van evenredigheid (onnodig leed moet voorkomen worden) en het principe van onderscheid (militaire doelen en burgerdoelen dienen te worden onderscheiden). Concreet zijn dit chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie. PNO Media onderschrijft het Non-proliferatieverdrag inzake nucleaire wapens, het Verdrag van Ottawa (landmijnen) en het Verdrag tegen clustermunitie.

Het rapport is te vinden in het Download Centrum