Nieuwsarchief


Verantwoord beleggingsbeleid PNO Media beloond met 3 sterren

In een rangschikking van 50 pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, krijgt PNO Media 3 sterren. Daarmee komt het fonds in de op een na hoogste categorie.
De rangschikking is het resultaat van de onafhankelijke ‘Benchmark Verantwoord Beleggen 2017’ door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). In een lijst met 50 Nederlandse pensioenfondsen behaalde PNO Media dit jaar een 17e plaats. Dat is 2 plaatsen hoger dan vorig jaar. De mate waarin pensioenfondsen volgens de VBDO verantwoord beleggen, is over de hele linie verbeterd.

Sterrenrangschikking

De VBDO heeft dit jaar voor het eerst een sterrenrangschikking opgenomen in het onderzoek. Vijf pensioenfondsen die volgens de benchmark het best presteren op het gebied van verantwoord beleggen kregen 4 sterren. PNO Media kreeg net als 12 andere pensioenfondsen 3 sterren van de VBDO. PNO Media scoorde onder meer goed op het gebied van handhaving van zijn fundamentele uitgangspunten voor verantwoord beleggen. Daarvan volgen hierna twee voorbeelden.

Engagement en uitsluiten

Bij een onderneming die in strijd handelt met de uitgangspunten van PNO Media, gebruikt het fonds zijn invloed als aandeelhouder om te bereiken dat die onderneming zijn gedrag verandert. In eerste instantie via overleg. Dit heet engagement. Als een onderneming systematisch en herhaaldelijk betrokken is bij schendingen van één of meerdere van zijn uitgangspunten en engagement geen resultaat oplevert, belegt PNO Media niet langer in die onderneming.

Staatsobligaties van landen

PNO Media belegt ook niet in een bedrijf als het clustermunitie, landmijnen of kernwapens produceert. Staatsobligaties kunnen eveneens worden uitgesloten. Dit gebeurt als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapen- of handelsembargo heeft opgelegd aan een land. Het pensioenfonds voor de mediasector hecht groot belang aan persvrijheid. Daarom worden staatsobligaties uitgesloten van landen waar de persvrijheid ernstig wordt geschonden.

Op de website van de VBDO vindt u meer informatie over het jaarlijkse onderzoek ‘Duurzaam Beleggen door Nederlandse Pensioenfondsen’.