Wat is Engagement?

whatisengagement[1]PNO Media heeft EOS aangesteld om alle beleggingen te screenen aan de hand van de code verantwoord beleggen, het stemrecht op de aandelen uit te oefenen en in dialoog te treden met ondernemingen die volgens onze code niet aan hun maatschappelijke verplichtingen voldoen.

Het doel van de engagement benadering is het bewerkstelligen van een duidelijke en structurele gedragsverandering van de ondernemingen waarin PNO Media belegt.

Wanneer er reden tot verdere bezorgdheid is zal EOS namens PNO Media, gebaseerd op een beoordeling van de verwachte resultaten, tot engagement overgaan.

Engagement kan bestaan uit:

  • Bijeenkomsten met leden van het bestuur en directie van de onderneming;
  • Discussies met aandeelhouders;
  • Deelname in samenwerkende beleggersinitiatieven;
  • Discussies met overheden en regelgevende instanties;
  • Het indienen van aandeelhoudersresoluties op jaarvergaderingen, wanneer dit van toepassing is.

Bedrijfsspecifieke engagement zal normaal gesproken worden uitgevoerd wanneer wij van mening zijn dat:

1. Engagement zal leiden tot een toename in de waarde van de aandelen in een bedrijf;
2. Engagement een afname in de waarde van de aandelen van een bedrijf zal voorkomen of beperken.

Het besluit tot het aangaan van engagement houdt normaal gesproken in dat er op basis van een uitgebreide analyse voldoende aanleiding is om op grond van financiële, strategische, bestuur, wettelijke of ethische principes de dialoog met het management van de onderneming aan te gaan.