Stembeleid

Pensioenfonds PNO Media heeft als institutionele belegger belang bij goed werkende financiële markten. De naleving door ondernemingen van algemeen aanvaarde normen voor corporate governance draagt bij aan de transparantie en de goede werking van de financiële markten waarop het fonds als belegger actief is.

PNO Media bewaakt zijn belangen als aandeelhouder en behartigt zowel zijn financiële belangen als de naleving van zijn fundamentele uitgangspunten door de stemrechten uit te oefenen die zijn verbonden aan de door het fonds gehouden aandelen.

De aandelenportefeuille van PNO Media, circa €2 miljard, bevat gemiddeld genomen zo’n 800 ondernemingen verspreid over tientallen landen. Voor de uitoefening van ons stemrecht, inclusief het verzorgen van stemaanbevelingen, hebben wij EOS aangesteld. De stemaanbevelingen zijn gebaseerd op de specifieke omstandigheden van de onderneming, zowel financieel als niet-financieel, in combinatie met onze code maatschappelijk verantwoord beleggen, de UNPRI en de Hermes Principles.

PNO Media streeft volledige transparantie na wat betreft onze uitgebrachte stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Op deze website wordt per kwartaal een verslag gepubliceerd waarin wij op, geaggregeerd niveau, rapporteren over ons stemgedrag. Daarnaast streven wij er in de nabije toekomst naar om, voor de leden van PNO Media, ons stemgedrag voor elke individuele onderneming te laten zien.

Klik hier voor meer…