Uitvoering

execution[1]Om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden is het stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering alleen niet voldoende. Het aangaan van de dialoog met bedrijven, engagement, is daarom noodzakelijk om er zeker van te zijn dat het bedrijf wordt geleid op een wijze waarbij de belangen van alle stakeholders worden gewaarborgd. We zijn ervan overtuigd dat verantwoord ondernemen, en dus ook verantwoord beleggen, op de lange termijn een economisch voordeel oplevert.

Het aangaan van engagement met een bedrijf kan verschillende redenen hebben. Zo kan engagement plaatsvinden omdat wij niet tevreden zijn over de governance van een bedrijf wanneer het herhaaldelijk tegenstemmen op de aandeelhoudersvergadering niet leidt tot een verandering van beleid of gedrag. Bovendien blijkt de aandeelhoudersvergadering vaak niet de juiste plaats te zijn om bepaalde financiële, sociale of ecologische kwesties onder de aandacht te brengen. Engagement is hiervoor een meer geschikte methode.

Wanneer een bedrijf de Hermes Principles, en ook de PNO Media code verantwoord beleggen, overtreedt is dit ook aanleiding om met een bedrijf engagement aan te gaan. Op elk moment maakt een aanzienlijk aantal bedrijven deel uit van een kerngroep van het EOS engagement programma, wat betekent dat een aanzienlijke hoeveelheid extra middelen aan deze situaties is toegewijd.

Engagements uitgevoerd door EOS zijn onder te verdelen in Categorie 1 engagements (intensieve engagement) en Categorie 2 engagements (normale intensiteit).

De Categorie 1 engagements lopen minimaal 2 tot 3 jaar. Gedurende deze periode wordt de intensiteit van de engagement opgebouwd. Zo wordt begonnen met een briefwisseling met het bedrijf over de kwesties die spelen. Vervolgens worden er gesprekken gevoerd met de directie en bestuurders van het bedrijf. Uiteraard is dit een proces waarbij er sprake moet zijn van een wederzijds vertrouwen en respect om zodoende samen te komen tot een verbetering van het gedrag en beleid van de onderneming. EOS zal bij de engagements met zoveel mogelijk gelijkgestemde aandeelhouders optrekken. Mocht de engagement niet succesvol zijn dan kan er tegen het bestuur worden gestemd. Uiteindelijk kan er voor worden gekozen de onderneming op de uitsluitingslijst van PNO Media te plaatsen.

De Categorie 2 engagements zijn doorgaans van normale intensiteit en de kwestie waarover de dialoog met de onderneming wordt aangegaan is normaal gesproken minder vervlochten met de overige activiteiten van het bedrijf.  Bij Categorie 2 engagements gaat het meestal om structurele problemen op het gebied van milieu, sociale aspecten en/of governance. Doordat het meestal zeer specifieke of goed afgebakende problemen betreft binnen een verder gezonde en goed opererende onderneming kent de Categorie 2 engagement meestal een kortere looptijd dan de typische Categorie 1 engagement.

 Vertrouwelijkheid

EOS heeft een lange staat van dienst wanneer het op effectieve engagement in bedrijven aankomt, en heeft gedurende deze periode met veel van deze bedrijven een sterke relatie ontwikkeld. Het succes dat zij behaalt in het bereiken van positieve veranderingen bij bedrijven is gedeeltelijk te danken aan het feit dat de dialoog met hen vertrouwelijk blijft. Een schending van de vertrouwelijkheid zal het succes van de engagement in gevaar brengen en om deze reden zijn de namen van bedrijven over het algemeen verwijderd uit het verslag over het gevoerde engagement beleid.