Wat is verantwoord beleggen

whatisSRI[1]
Verantwoord beleggen is het integreren van sociale, milieu en governance criteria in de traditionele financiële beleggingsbeslissingen.

PNO Media is, als uitvoerder van de pensioenregeling, verplicht om het financiële belang van onze deelnemers voorop te stellen.  Tegelijkertijd is het pensioenfonds een integraal onderdeel van de maatschappij en het stelsel van normen en waarden dat daarbij hoort. Onze financiële verplichting tegenover de deelnemers hoeft echter niet op gespannen voet te staan met een beleggingsbeleid dat ook rekening houdt met sociale, milieu en governance aspecten.

Als institutioneel belegger is PNO Media bij uitstek een lange termijn belegger. Hierbij past een beleid waar we de dialoog aangaan met ondernemingen waar de houding ten opzichte van duurzaamheid, naar onze mening, verbeterd kan worden en waar wij het geld van onze deelnemers niet beleggen in ondernemingen, welke roekeloos schade toebrengen aan de omgeving waarin ze opereren.

Beleggen in ondernemingen met een duurzame houding ten opzichte van de maatschappij, het milieu en governance draagt bovendien bij aan een verbetering van de lange termijn rendementsdoelstellingen van het pensioenfonds.