PRIlogo-unpri[1]

De Principles for Responsible Investment (“PRI”) werden in april 2006 gelanceerd als een raamwerk voor institutionele beleggers voor de integratie van zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in haar beleggingsbeleid.

De ondertekenaars van de PRI hebben op dit moment ongeveer 70.000 miljard dollar aan vermogen onder beheer. Deze lijst van ondertekenaars blijft groeien als gevolg van wereldwijd groeiende consensus over de noodzaak van verantwoord beleggen en de integratie hiervan in het reguliere beleggingsproces. Zowel PNO Media als EOS erkennen dat financiële opbrengsten niet gescheiden kunnen worden van de bredere kwesties zoals duurzaamheid op het gebied van het milieu, bepaalde sociale kwesties en goed ondernemingsbestuur, dit laatste wordt ook wel (corporate) governance genoemd.

Om deze reden zijn PNO Media en BT Pension Scheme (“BTPS”), waarvan EOS een volle dochter is, ondertekenaars van de PRI. BTPS is één van de oprichtende leden en Colin Melvin, voormalig Algemeen Directeur van EOS, was voorzitter van de beleggersgroep die deze principes oorspronkelijk hebben geformuleerd. Donald MacDonald, bestuurslid van BTPS, is een voormalig voorzitter van de PRI.