PNO & VB

Pensioenfonds PNO Media is verantwoording verschuldigd aan de deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers over het gevoerde beleid. Als institutionele belegger heeft het fonds daarnaast ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoewel institutionele beleggers niet verantwoordelijk zijn voor de genomen besluiten van ondernemingen, overheden en andere entiteiten waarin wordt geïnvesteerd, bestaat het risico dat zij met deze beslissingen worden geassocieerd. Per slot van rekening voorzien beleggers de betreffende entiteiten van kapitaal. Deze kapitaalverstrekking kan vragen oproepen als het handelen van de entiteiten niet in overeenstemming is met de normen en waarden waarover in onze samenleving overeenstemming bestaat. De invloed van de door PNO Media verrichte transacties op het handelen door ondernemingen of overheden is natuurlijk zeer beperkt. Toch wenst PNO Media ook bij de uitvoering van zijn beleggingsbeleid rekening te houden met de normen en waarden waarover in onze samenleving overeenstemming bestaat. PNO Media is daarom bereid om verantwoording af te leggen over onze beleggingsbeslissingen en de wijze waarop sociale, governance en milieuoverwegingen daarin zijn meegewogen.

PNO Media geeft invulling aan zijn verantwoordelijkheid door op alle aandelen het stemrecht uit te oefenen. Het stemgedrag dat PNO Media bij de aandeelhoudersvergadering hanteert is gebaseerd op de code maatschappelijk verantwoord beleggen, de UNPRI en de uitgangspunten van de Hermes Principles.

Daarnaast heeft PNO Media gekozen voor een zogeheten engagementbenadering. Deze benadering houdt in dat PNO Media, via een gespecialiseerde partner als EOS en waar mogelijk samen met andere institutionele beleggers, de dialoog opzoekt met ondernemingen die betrokken zijn bij schendingen van fundamentele uitgangspunten op het gebied van milieu, mensenrechten en corporate governance. Als engagement niet leidt tot een duidelijke en structurele gedragsverandering bij de betreffende onderneming zal PNO Media de onderneming uit het beleggingsuniversum verwijderen. Op deze uitsluitingslijst staan ook ondernemingen die vanwege de aard van hun werkzaamheden a priori niet tot het beleggingsuniversum behoren. Hierbij valt te denken aan de producenten van bepaalde wapensystemen.

PNO Media is mede ondertekenaar van de UNPRI.